Het bestuur van FC de Westhoek heeft onlangs besloten het eerder opgestelde vrijwilligersbeleid uit te gaan voeren.
Het zal betekenen dat alle leden (ook ouders van jeugdleden) gevraagd zal worden beperkte inspanningen te leveren om de vrijwilligers werkzaamheden bij de vereniging uit te voeren. Dit geldt natuurlijk niet voor leden die nu al inspanningen leveren.
Wij zullen binnenkort een lijst in de kantine ophangen waarop de werkzaamheden staan waarvoor we nog vrijwilligers zoeken en waar je op kunt intekenen. Je kunt dan nog kiezen.
De volgende stap zal zijn dat we vrijwilligers voor openstaande taken gaan aanwijzen.
De laatste stap is, en we hopen dat het niet zover hoeft te komen, dat we met een nader te bepalen bedrag de contributie zullen moeten verhogen voor leden die weigeren vrijwilligerstaken uit te voeren of zich wel opgeven maar de taken niet uitvoeren.

Vragen, interesse of aanmelden ? Voor openstaande vacatures zie de website van FC De Westhoek onder de contactenlijst of onder vacatures.