Nu we het einde van dit seizoen gaan naderen, zal er nog het een en ander georganiseerd gaan worden voor onze jeugd. Afgelopen zaterdag was daar het bezoek van de paashaas voor de kleinste jeugd! Dit was zeker een succes te noemen. Tessa, Joost en Josephine gaan zich buigen over een jaarafsluiting, in de mei vakantie zal de flessenaktie plaats gaan vinden en tot slot zal Joost gaan inventariseren bij de trainers of er belangstelling is voor een trainingsclinic. Voor deze clinic zal wel een bijdrage gevraagd worden per kind, dit omdat er bij de club weinig tot geen geld binnenkomt in deze corona tijden...Als jeugdbestuur gaan we er vanuit dat hier begrip voor is! Voor al deze aktiviteiten zal er weer een beroep worden gedaan op onze vrijwilligers, want vele handen....

Ook zal Mike zich straks met onze trainers weer gaan buigen over de invulling voor komend seizoen. Gelukkig zijn er al trainers die hebben aangegeven door te gaan en natuurlijk hopen we dat de rest zal volgen, zodat onze jeugd met plezier kan blijven voetballen bij FC De Westhoek!

Namens het jeugdbestuur wil ik iedereen bedanken voor hun inzet en de hoop uitspreken dat een ieder gezond blijft en om elkaar blijft denken!

Leon Bakker, jeugdvoorzitter