Loslaten 1,5-meter samenleving na 20 september
Het kabinet heeft dus bekend gemaakt dat de 1,5-meter samenleving vanaf 20 september zeer waarschijnlijk komt te vervallen. Hierbij wordt in bepaalde sectoren, waaronder in de horeca en publiek bij sportwedstrijden, echter wel een grens aan het aantal personen gesteld, namelijk 75 personen. Vanaf die groepsgrootte wordt een test- of vaccinatiebewijs een verplichting.
De exacte uitwerking van die maatregelen is nog onduidelijk. Sportbeoefening valt in ieder geval buiten de maatregel. Dat houdt in dat betrokkenen die op het sportpark aanwezig moeten zijn in verband met sportbeoefening (spelers, begeleiders, scheidsrechters, enz.) niet meetellen binnen de 75 personen. Vanuit de KNVB vinden we dat de sportbeoefening en voetballen sowieso ten alle tijden toegankelijk moet zijn, omdat het een essentiële bijdrage levert aan de gezondheid van Nederland en je geen drempels wil opwerpen. Ook is de afgelopen maanden is gebleken dat voetballen in de buitenlucht veilig kan zonder test- of vaccinatiebewijs.
Als het gaat om het toelaten van toeschouwers, eventueel dus met een verplicht test- of vaccinatiebewijs, zijn we in overleg met NOC*NSF en de overheid om te bezien hoe de maatregelen uitgewerkt worden voor de amateursport.