Sinds zaterdag 18 september is er weer de mogelijkheid om veel geld te verdienen voor de club. Toen is namelijk weer de jaarlijkse verkoop van loten voor de Grote Clubactie gestart. Een lot kost € 3,- en hiervan is maar liefst 80 % (€ 2,40) voor FC De Westhoek. En de afbeelding hiernaast geeft aan dat we goed op weg zijn naar ons streef bedrag. Dus benut de laatste week nog even om nog meer loten te verkopen en onze club nog beter te helpen.

Een verzoek aan alle jeugdleden is om de boekjes voor zaterdag 20 november a.s in te leveren bij je leider/trainer. Dan kunnen zij de boekjes op deze zaterdag 20 november inleveren in de kantine !!

Allemaal alvast hartelijk dank voor de medewerking !!