Samen hebben we laten zien dat er toekomst zit in FC De Westhoek en samen moeten we ook blijven bouwen aan een gezamelijke toekomst! Samen betekent dat de besturen van FC de Westhoek en ZSC over de bal heen moeten.gaan kijken naar deze gezamelijke toekomst en een gezamelijke accommodatie. Dus er zal aan korte termijn oplossingen gedacht moeten worden, maar veel meer nog aan oplossingen voor de lange termijn. Oplossingen die de hoofdbesturen samen moeten zoeken! En Samen betekend nog altijd niet alleen.

Tot slot wil ik de afscheid nemende Tessa, Mike en Joost heel erg bedanken voor hun inzet de laatste jaren! Jammer dat we niet al onze doelen hebben kunnen behalen. Mede door corona hebben we bepaalde dingen niet kunnen bewerkstelligen, maar wat wel gelukt is dat er voor elke groep goede trainers/coaches staan, dat we weimig problemen hebben ondervonden langs de lijn en dat iedereen altijd vrij positief praat over de jeugd van FC de Westhoek. Ook wil ik graag Laura bedanken, het cement tussen de stenen!

Rest me tot slot te vermelden dat het gelukt is een nieuwe jeugdvoorzitter te vinden in de persoon van Sjaak Hanse. Ik wens hem net zoveel support en mooie momenten toe, als ik zelf heb mogen ondervinden!

Tot ziens langs de lijn,

Leon Bakker