Een aantal maanden geleden is een werkgroep Accommodatie aan de slag gegaan. Het doel: onderzoeken waaraan een nieuwe accommodatie voor FC de Westhoek zou moeten voldoen. Input uit de bijeenkomst van 8 april is hierin meegenomen. Het rapport van de werkgroep vind je via deze link.