Aan alle spelers van FC de Westhoek worden presentatiepakken en sporttassen in bruikleen beschikbaar gesteld. Deze zijn er voor de wedstrijddagen om naar de wedstrijden te gaan en eventueel om de trainingen te bezoeken. Het is niet de bedoeling dat de pakken en tassen worden gebruikt voor andere doeleinden (school, vakantie, vrije tijd).  Tijdens de training mogen de pakken niet gedragen worden; het zijn immers presentatiepakken en geen trainingspakken!

Bij gebruik van materialen (presentatiepakken en tassen) is er altijd sprake van normale slijtage. Deze is door de gekozen materialen minimaal. Als de pakken en tassen worden ingenomen zal de slijtage worden bekeken en waar mogelijk hersteld dan wel worden er nieuwe aangeschaft. Anders is het met schade door onzorgvuldig of ruw gebruik. Indien hier sprake van is, zullen we de kosten van het herstel van de schade of van de vervanging in rekening brengen bij de betreffende speler/zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

Of er sprake is van normale slijtage of van onzorgvuldig/ruw gebruik zal worden bepaald door de dames van de kledingcommissie.