Gedragsregels
Gedragsregels lijken op het eerste gezicht misschien kinderachtig, maar behelst niet meer dan een aantal afspraken op papier, waar ieder lid van FC De Westhoek zich aan te houden heeft. Hierdoor weten wij precies wat wij aan elkaar hebben en wat wij van elkaar kunnen en mogen verwachten. Door die duidelijkheid te verschaffen brengen wij een hoop rust rondom datgene waar wij ons echt mee bezig moeten houden, namelijk sporten! 

Om het gehele (PDF) document te downloaden, klik hier.

Handboek
Het handboek omvat een aantal handige formulieren, interne regels en richtlijnen binnen de verenging.  Tevens is er in vastgelegd hoe we binnen de vereniging met elkaar, accomodatie en materialen omgaan. 
Voordelen handboek:
- Het handboek zorgt voor duidelijkheid en structuur voor de leden en vrijwilligers. Je kunt er op terugvallen als er onduidelijkheden zijn.
- We zijn juridisch ingedekt doordat de specifieke afspraken duidelijk kenbaar zijn gemaakt aan de leden en vrijwilligers.
- Het aanpassen van regels en afspraken is makkelijker centraal te regelen in een document.
- Tevens zouden we  zonder handboek moet elk lid en vrijwilliger afzonderlijk over nieuwe afspraken moeten communiceren.

Om het gehele (PDF) document te downloaden, klik hier.

Beleidsplan
In een beleidsplan is verwoord waar de organisatie voor staat en wat wil de organisatie bereiken. Hoe wil zij dit bereiken en wat is er voor nodig om dit doel te bereiken. We geven aan waar de focus van de organisatie de aankomende jaren op komt te liggen. 
Met andere woorden wat zijn de plannen voor de aankomende jaren.

Verder wordt aangegeven hoe de organisatie concreet gaat proberen de doelstelling te behalen. Hierin hoort ook een analyse van de omgeving, welke ontwikkelingen zijn relevant voor de organisatie. Vormen deze ontwikkelingen een bedreiging of een kans voor de organisatie.

Om het gehele (PDF) document te downloaden, klik hier.