koptekst.jpg

• Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar het sportpark.
• voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar; geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen, uitsluitend in trainings- en/of toernooivorm.
• voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat er samen georganiseerd gevoetbald mag worden met 1,5 meter afstand, maar er mogen geen wedstrijden worden georganiseerd.
• vermenging van deze beide leeftijdsgroepen is ten behoeve van de veiligheid op geen enkel moment toegestaan.
• zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte toetreden.
• maak vooraf (gedrag) regels aan spelers duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar waarbij tijdens het voetballen 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
• ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
• wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training en laat spelers geen handen schudden.
• help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
• houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
• zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet leden.
• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
• laat spelers vlak voor de starttijd van de training/activiteit het afgesproken speelveldgedeelte betreden.
• laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan.
• zorg dat er geen ouders/toeschouwers zijn bij de training.
• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
• Zorg dat je de oefeningen die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen.
• Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen.
• Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt.
• Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen.
• Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging.

 

• Standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit betekent ook niet spugen en snuiten op het veld.
• Tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en zorg dat de hesjes voor de nieuwe training weer schoon zijn. Direct in de wasmachine en daarna in de droger .
• Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt.
• Adviseer spelers om vlak voor de training thuis naar het toilet te gaan.
• Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen.
• Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele blessures direct de ouder(s) in kunt lichten.
• Vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze wel gebruikt houdt dan de 1,5 meter in acht.
• Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein mogelijk te houden.

voettekst.jpg