koptekst.jpg

• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen.
• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer.
• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom.
• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat.
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat jouw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet jouw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren)
• kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie.
• volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld de trainers, jeugdcoördinatoren en bestuursleden.
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalactiviteit , is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden. Deze persoon dient zich vooraf aan te melden bij de trainer of begeleider van het team van uw kind.
• direct na de voetbalactiviteit halen, indien noodzakelijke, de ouders/verzorgers de kinderen op . Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
• Bij het niet nakomen van de regels kan de toestemming tot het geven van trainingen ingetrokken worden. De trainers, jeugdcoördinatoren en aanwezige bestuursleden zullen toezicht houden op het naleven van de regels. Het niet nakomen van de regels kan uitsluiting van één of meerdere trainingen tot gevolg hebben.
• Als er vragen zijn neem dan contact op met de trainer of begeleider.
• Bij het niet nakomen van de regels kan de toestemming tot het geven van trainingen ingetrokken worden. De trainers, jeugdcoördinatoren en aanwezige bestuursleden zullen toezicht houden op het naleven van de regels. Het niet nakomen van de regels kan voor uw zoon/dochter uitsluiting van één of meerdere trainingen tot gevolg hebben.
• Als er vragen zijn neem dan contact op met de trainer of begeleider van uw kind.

voettekst.jpg